Metalci i
plastičari
Drvne struke, tiskari i
prerada papira
Frizeri, kozmetičari i
pedikeri
Krojači, tradicijski
obrti i suveniri
Autostruke
Elektroničari i
elektrotehničari
Intelektualne usluge i
uslužne djelatnosti
Ugostitelji
Trgovci, pekari
i mesari
Prijevoznici
Građevinari

gastroHome  |  Uprava   |   Obrtništvo   |   Novosti   |   Promidžba   |   Sajmovi 

Kontakt   
 
 
02.02.2011. 14:21
E-KATALOG OBRTNIŠTVA HRVATSKE OBRTNIČKE KOMORE ZA 2011.GODINU

U cilju promocije obrtnika, obrtničkih proizvoda i usluga i poslovnog povezivanja gospodarskih subjekata u zemlji i inozemstvu, Hrvatska obrtnička komora izradit će elektronski - E-KATALOG OBRTNIŠTVA 2011. (obrtničkih / poduzetničkih proizvoda i usluga).

Podaci iz E-KATALOGA bit će objavljeni i na web stranicama Hrvatske obrtničke komore www.hok.hr

E-KATALOG će sadržavati osnovne podatke o obrtnicima zainteresiranim za poslovnu suradnju raznih vidova - kooperacija, ulaganja, lohn-poslovi, zastupanje i slično.

E-KATALOG je namijenjen svim potencijalnim poslovnim partnerima oglašivača, a bit će dijeljen na sajmovima na kojima nastupa Hrvatska obrtnička komora, poslovnim susretima, razgovorima, prezentacijama i sl.

E-KATALOG će biti rađen u elektronskom obliku (CD), s osnovnim podacima (o obrtu; traženi vid suradnje) s fotografijama proizvoda i usluga, s tekstovima na 4 jezika – hrvatskom, njemačkom, engleskom i talijanskom.

CD će biti interaktivan, s mogućnostima pretraživanja baza prema više kriterija. Tisak E-KATALOGA predviđen je početkom ožujka 2011. godine.

NAPOMENA: cijene oglasa za obrtnike - članove Hrvatske obrtničke komore su za 50% niže u odnosu na 2010. godinu, a za ostale zainteresirane poduzetnike ostaju iste, kao i 2010. godine.

CIJENA ZA OGLAŠIVAČE ČLANOVE HRVATSKE OBRTNIČKE KOMORE:
a) 1/4 stranice cijena 100,00 KN (maksimalno 2 fotografije, 200 znakova s prijevodima, uključujući razmak)
b) 1/2 stranica cijena 200,00 KN (maksimalno 4 fotografije i 400 znakova s prijevodima, uključujući razmak)
c) 1/1 stranica cijena 400,00 KN (maksimalno 6 fotografija i 1.000 znakova s prijevodima uključujući razmak)

CIJENA ZA OGLAŠIVAČE KOJI NISU ČLANOVI HRVATSKE OBRTNIČKE KOMORE:
a) 1/4 stranice cijena 900,00 KN (maksimalno 2 fotografije, 200 znakova s prijevodima, uključujući razmak)
b) 1/2 stranica cijena 1.300,00 KN (maksimalno 4 fotografije i 400 znakova s prijevodima, uključujući razmak)
c) 1/1 stranica cijena 2.500,00 KN (maksimalno 6 fotografija i 1.000 znakova s prijevodima uključujući razmak)

ROK prijave: 25. veljače 2011.Kontakt osobe zadužene za primanje materijala za E-KATALOG u HOK-u su: Renata Puljiz 01/4806 695, Nenad Klapčić 01/4806 669 i Suzana Mamić 01/4806 643.

Skrećemo pozornost da obrtnici koji nisu podmirili svoje obveze prema komorskom sustavu (komorski doprinos, nastup na sajmu, oglašavanje dosadašnjim katalozima i sl.), tek po podmirenju obveza mogu prijaviti oglašavanje u E-KATALOGU OBRTNIŠTVA 2011.

Prijavni obrazci za upis u e-katalog nalaze se na www.hok.hr

<< Natrag

 
© Udruženje obrtnika Velika Gorica. Sva prava pridržana.
design & održavanje: studio Vemax, Zagreb 2002.