Metalci i
plastičari
Drvne struke, tiskari i
prerada papira
Frizeri, kozmetičari i
pedikeri
Krojači, tradicijski
obrti i suveniri
Autostruke
Elektroničari i
elektrotehničari
Intelektualne usluge i
uslužne djelatnosti
Ugostitelji
Trgovci, pekari
i mesari
Prijevoznici
Građevinari

gastroHome  |  Uprava   |   Obrtništvo   |   Novosti   |   Promidžba   |   Sajmovi 

Kontakt   
 
 
30.01.2007. 08:49
KATALOG OBRTNIŠTVA 2007.

Poštovani,

u svrhu promocije obrtnika, obrtničkih proizvoda i usluga sa ciljem poslovnog povezivanja gospodarskih subjekata u zemlji i inozemstvu, Hrvatska obrtnička komora izradit će za 2007. godinu KATALOG OBRTNIŠTVA 2007 (obrtničkih/poduzetničkih proizvoda i usluga). Podaci iz KATALOGA biti će objavljeni i na Internet poslovnim stranicama Hrvatske obrtničke komore na kojima se nalaze informacije o Komori, članstvu i publikacijama.
KATALOG će biti izrađen kao i prethodni, a sadržavati će osnovne podatke o obrtnicima zainteresiranim za poslovnu suradnju raznih vidova - kooperacija, ulaganja, lohn-poslovi, zastupanje i slično. KATALOG je namijenjen svim potencijalnim poslovnim partnerima oglašivača, a biti će dijeljen na sajmovima na kojima nastupa Hrvatska obrtnička komora, poslovnim susretima, razgovorima, prezentacijama i sl.
KATALOG će biti rađen u tiskanom obliku, formata stranice A4, s tekstualnim dijelom (osnovni podacima o obrtu; traženi vid suradnje) i kolor fotografijama proizvoda i usluga, četverojezičan - hrvatsko-njemačko-engleski-talijanski, te u elektronskom obliku na CD-u.
CD će biti interaktivan, s mogućnostima pretraživanja baza prema više kriterija.
U privitku dopisa dostavljamo vam Prijavu - obrazac za upis u KATALOG, sa svim detaljima vezanim uz oglašavanje, te vas molimo da materijale dostavite potencijalno zainteresiranim obrtnicima.

Kontakt osobe zadužene za primanje materijala za KATALOG su:
gđa. Snježana Tomić, urednik KATALOGA i šefica Odjela za odnose s javnošću Hrvatske obrtničke komore, tel: 01/48 06 670 i gđa. Tamara Pavelić-Malbašić, tel: 01/4806 643

Skrećemo vam pozornost da Obrtnici koji nisu podmirili svoje obveze prema komorskom sustavu (komorski doprinos, nastup na sajmu, oglašavanje u Katalogu i sl.), tek po podmirenju obveza mogu prijaviti oglašavanje u KATALOGU OBRTNIŠTVA 2007 HOK-a.

ŠIFRARNIK BRANŠI ZA KATALOG OBRTNIŠTVA HOK-a ZA 2007. GODINU
01 METAL
01.1 METAL - PROIZVODNJA STROJEVA, OPREME I ALATA
01.2 METAL - LJEVANJE
01.3 METAL - UČVRSNA TEHNIKA ZA GRADITELJSTVO, KLIMATIZACIJU, GRIJANJE, IZRADA PREDMETA KOVANJEM
01.4 METAL - PROIZVODNJA DIJELOVA ZA AUTOINDUSTRIJU
01.5 METAL - OPREMA ZA TRANSPORT
01.6 METAL - BRODOGRADNJA I USLUGE VEZANE UZ BRODOGRADNJU
02 PLASTIKA, GUMA
02.1 AMBALAŽA
03.1 PROIZVODNJA STOLARIJE, PVC DRVO, ZAVRŠNI RADOVI U GRADITELJSTVU, IZGRADNJA OBJEKATA
03.2 NAMJEŠTAJ
03.3 AMBALAŽA
03.4 DRVO
04 STAKLO, KERAMIKA, BETON
05 GRAĐEVINARSTVO
06 ELEKTROSTRUKE
06.1 ELEKTROSTRUKE - ELEKTROINSTALACIJE I REKLAME
06.2 ELEKTROSTRUKE - PROIZVODNJA MJERNO-REGULACIJSKIH I ELEKTRONIČKIH UREĐAJA
06.3 ELEKTROSTRUKE - ANTENE
07 TEKSTIL, KOŽA, KRZNO
07.1 KOŽA I OBUĆA
07.2 PROIZVODI OD TEKSTILA I POZAMANTERIJA
08 AUTOSTRUKE
08.1 AUTOSTRUKE - AUTOLIMARIJA
08.2 AUTOSTRUKE - DIJELOVI ZA VOZILA
09 HRANA I PIĆE
09.1 PČELARSTVO
09.2 VINOGRADARSTVO I VINARSTVO
10 INSTALACIJE: ELEKTRO, VODA, PLIN, GRIJANJE, KLIMA, POPRAVAK I ODRŽAVANJE OBJEKATA
10.1 INSTALACIJE - KLIMATIZACIJA I HLAĐENJE
11 UGOSTITELJSTVO I TURIZAM
12 RIBARSTVO
13 PRIJEVOZ OSOBA I STVARI
14 TRGOVINA
15 POLJODJELSTVO
16 INTELEKTUALNE USLUGE
17 FRIZERI, KOZMETIČARI, NJEGA TIJELA
18 OSTALO
18.1 PROIZVODNJA MEDICINSKE OPREME
18.2 MUZIČKI INSTRUMENTI
18.3 PROIZVODI OD ZLATA
18.4 SUVENIRI
18.5 TISKOVINE I POTREBNI MATERIJALI
18.6 PRERADA OTPADNIH SIROVINA, PROIZVODNJA SEKUNDARNIH SIROVINA
18.7 PROIZVODNJA SVIJEĆA I SUVENIRA<< NatragKATALOG OBRTNIŠTVA 2007.

KATALOG OBRTNIŠTVA 2007.

KATALOG OBRTNIŠTVA 2007. 
© Udruženje obrtnika Velika Gorica. Sva prava pridržana.
design & održavanje: studio Vemax, Zagreb 2002.