Prosljeđujemo informaciju o inovativnoj radionici izrade parfema koju su  osmislili Abeceda ljepote i Hrvatska Parfemska Kuća,  a koja će se održati uz stručno vodstvo glavnog parfumera Hrvatske Parfemske Kuće, g. Tomislava Vrbanca. 

Škola se sastoji od 3 Modula:
1. MODUL – Uvod u svijet mirisa; Uvod u parfemsku industriju
2. MODUL – Izrada vlastitog parfema
3. GRATIS MODUL – Stvaranje vlastitog brenda

Svaki polaznik koji je uspješno završio Online školu izrade parfema dobit će od Abecede ljepote Certifikat o uspješnosti.

Prijave za sudjelovanje na Online Školu izrade parfema moguće su isključivo putem kanala Abecede ljepote i to:
- kontakt obrascem: https://abecedaljepote.hr/online-skola/
- pozivom na broj: +385 98 929 6897
- mailom: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Po uredno završenoj prijavi i uplati, na vašu adresu stići će „Perfume Kit“, a neposredno prije početka 1. Modula link na aplikaciju s kojom ćete se uključiti u školu.
Svi polaznici imat će prilike po prvi puta u regiji sami izraditi svoj vlastiti parfem uz stručno vodstvo glavnog parfumera Hrvatske Parfemske Kuće, g. Tomislava Vrbanca, a kako bi to bilo moguće svaki polaznik dobit će na svoju adresu „Perfume Kit“ sa svim potrebnim materijalima koji će mu biti potrebni za izradu parfema.

Ljetni termini održavanja:
1. Modul - 22. srpnja 2020. godine
2. Modul – 23. srpnja 2020. godine
3. Modul – 24. srpnja 2020. godine

Cijena za polaznike: 1.750,00 kn (u cijenu je uključen PDV).
Na temelju suradnje, SAMO ZA ČLANOVE HOK-a, cijena je s 40% popusta, odnosno 1.100,00 kn (u cijenu je uključen PDV).
Cijena uključuje: 3 Modula prema rasporedu, „Parfume Kit“ i Certifikat o uspješnosti.

Više informacija

HZJZ objavio je Uputu o obvezi nošenja maski za lice i medicinskih maski.

Ponavljamo, sukladno odlukama Stožera o nužnoj mjeri korištenja maski za lice ili medicinskih maski za vrijeme trajanja proglašenja epidemije COVID-19, maske za lice ili medicinske maske obvezni su koristiti:
- zaposlenici zdravstvenih ustanova i osobe koje dolaze u posjet pacijentima ako su posjete dopuštene,
- svi zaposlenici i korisnici javnog prometa,
- zaposlenici i kupci u trgovačkoj djelatnosti za vrijeme boravka u prodavaonicama,
- zaposlenici u ugostiteljskoj djelatnosti koji sudjeluju u posluživanju i pripremi hrane i pića ili dolaze u kontakt s gostima,
- zaposlenici trgovačkih društava, ustanova i institucija koje rade sa strankama i stranke koje dolaze u društva, ustanove i institucije,
- zaposlenici u uslužnim djelatnostima u kojima se dolazi u bliski kontakt s klijentima.

Napominjemo, ova uputa o obvezi nošenja odnosi se na sve preporuke Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo za gore navedene djelatnosti koje su do sada objavljene na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, a gdje je nošenje maski navedeno kao preporuka, a ne obveza. Uputa vrijedi sve do objave novih preporuka i uputa HZJZ-a.

Tekst Upute možete preuzeti OVDJE

Odlukama o uvođenju Mjere za poticanje potrošnje u ugostiteljstvu i turizmu u Republici Hrvatskoj, Vlada Republike Hrvatske i Ministarstvo turizma uveli su Hrvatsku turističku karticu kao gospodarsku mjeru za poticanje domaćih turističkih kretanja i potrošnje u hrvatskom ugostiteljstvu i turizmu.

U mjeru su uključene i poslovne banke, koje su se javile na Javni poziv Ministarstva turizma, a prva koja je spremna za izdavanje kartica od početka srpnja je Hrvatska poštanska banka, dok će se ostale priključiti u skladu sa svojim mogućnostima i poslovnim odlukama.

Ovim putem, dostavljamo link na web stranicu na kojoj svi zainteresirani obrtnici odnosno Pružatelji ugostiteljskih i turističkih usluga mogu besplatno oglašavati i dodatne popuste https://www.hrvatskaturistickakartica.hr/ , osigurati bolju vidljivost i promidžbu objekta i/ili usluga i na taj način sudjelovati u poticanju domaćeg turizma.

Hrvatska turistička kartica platni je instrument kojim se potiče potrošnja u ugostiteljstvu i turizmu u Republici Hrvatskoj, a kojom se omogućuje i zaposlenicima pristupačniji odmor kroz povećanje primitaka po osnovi rada i isplatu naknade za podmirivanje troškova ugostiteljskih, turističkih i drugih usluga namijenjenih odmoru radnika. Ta je naknada predviđena u iznosu do 2.500,00 kuna godišnje, kao neoporeziv primitak na koji se ne plaća porez na dohodak.

Plaćanja Hrvatskom turističkom karticom mogu se obavljati putem POS aparata za slijedeće usluge i to prema slijedećim skupinama djelatnosti iz Nacionalne klasifikacije djelatnosti:
- 55 Smještaj
- 56 Djelatnosti pripreme i usluživanja hrane i pića
- 77.34 Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) plovnih prijevoznih sredstava
- 79.1 Djelatnosti putničkih agencija i organizatora putovanja (turoperatora) na području Republike Hrvatske

Još jednom se obraćamo Pružateljima navedenih ugostiteljskih i turističkih usluga da odobre popuste građanima RH za plaćanje Hrvatskom turističkom karticom kako bi ona postala preferirani način plaćanja turističkih i ugostiteljskih usluga u RH.

Više informacija o Hrvatskoj turističkoj kartici, možete pronaći na dnu ovog teksta, kao i na Internet stranicama Ministarstva turizma https://mint.gov.hr/, dok je za dodatne upite otvorena i e-mail adresa Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. .

Preuzmite

Stožer Civilne zaštite RH donio je Odluku o dopuni Odluke o nužnoj mjeri obveznog korištenja maski za lice ili medicinskih maski za vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti COVID-19.

Prema dopuni spomenute Odluke, maske za lice obvezni su nositi:

 • zaposlenici trgovačkih društava, ustanova i institucija koji rade sa strankama i stranke koje dolaze u ta trgovačka društva, ustanove i institucije,
 • zaposlenici u uslužnim djelatnostima u kojima se dolazi u bliski kontakt s klijentima.

Tekst Odluke možete preuzeti na linku koji se nalazi OVDJE

Stožer civilne zaštite RH donio je Odluku o nužnoj mjeri obveznog korištenja maski za lice ili medicinskih maski za vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti COVID-19.

Maske za lice ili medicinske maske obavezni su koristiti:
- zaposlenici zdravstvenih ustanova i osobe koje dolaze u posjet pacijentima, ako su posjete dopuštene
- vozači, ostali zaposlenici u prijevoznim sredstvima javnog prometa i putnici u javnom prometu
- zaposlenici u trgovačkoj djelatnosti i kupci za vrijeme boravka u prodavaonicama
- zaposlenici u ugostiteljskoj djelatnosti koji dolaze u kontakt s gostima ili sudjeluju u posluživanju i pripremi jela, pića i napitaka i druge osobe koje na to posebnim uputama i preporukama obveže Hrvatski zavod za javno zdravstvo

Ova Odluka primjenjuje se od 13. srpnja 2020. godine.

Tekst Odluke možete pronaći OVDJE

Potpora za očuvanje radnih mjesta u kriznim djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19) za srpanj i kolovoz 2020. godine

Cilj mjere - očuvanje radnih mjesta kod poslodavaca kojima je zbog posebne okolnosti uvjetovane Koronavirusom (COVID -19) narušena gospodarska aktivnost.

Ciljane skupine poslodavaca:

 1. Poslodavci iz sektora:
 • Prijevoz i skladištenje – prvenstveno prijevoz putnika i to kopnom
 • Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane i pića
 • Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti –putničke agencije, organizatori putovanja (turoperatori) i ostale rezervacijske usluge te djelatnosti povezane s njima
 • Umjetnost, zabava i rekreacija samo kreativne, umjetničke i zabavne djelatnosti, zabavne i rekreacijske djelatnosti i proizvodnja i prikazivanje filmova i video filmova, djelatnosti snimanja zvučnih zapisa i izdavanja glazbenih zapisa te distribucija istih
 • Organizatori kulturnih, poslovnih i sportskih događanja, organizatori sajmova i vjenčanja, te prateće djelatnosti poput tvrtki za najam opreme, audio i video snimanje, prodaju ulaznica, najam dvorana te ostale tvrtke koje većinu svojih prihoda ostvaruju od događanja i javnih okupljanja

Prihvatljivi poslodavci: trgovačka društva, obrti, OPG i fizičke osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost i koji su osigurani po toj osnovi.

Ciljane skupine radnika - Radnici zaposleni kod poslodavaca iz ciljane skupine poslodavaca odnosno svi osiguranici kod predmetnog poslodavca (bez obzira je li radnik na određeno ili neodređeno, radi li se o građanima RH, EU ili trećih zemalja, rade li u punom ili nepunom radnom vremenu ili imaju neki od statusa poput samohranog roditelja, hrvatskog branitelja i izaslanog radnika) te radnici zaposleni u podružnicama predstavništva  stranih tvrtki u RH Ciljana skupina radnika ne uključuje : - Suvlasnike s više od 25% udjela, osnivače, članove uprave, direktore, prokuriste i sl.

Navedeno se ne odnosi na poslodavce kod kojih je zaposleno do 10 radnika te na vlasnike obrta i osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost obrta, slobodnog zanimanja ili poljoprivrede i šumarstva bez obzira na broj zaposlenih, umirovljenike, strane radnika iz trećih zemalja kojima je prestala važiti dozvola za boravak i rad

Ukoliko više poslovnih subjekata imaju istog osnivača / vlasnika koji pojedinačno zapošljavaju manje od 10 radnika, a svi poslovni subjekti zajedno imaju više od 10 zaposlenih radnika, potpora se ne odobrava za vlasnike, suvlasnike, osnivače, članove uprave, direktore, prokuriste.

Razdoblje i trajanje - srpanj i kolovoz 2020.g.

Svaka 2 mjeseca Upravno vijeće HZZ-a donosi odluku o produljenju mjere.

Visina potpore - iznos od 4.000,00 kuna mjesečno po radniku koji radi u punom radnom vremenu, odnosno srazmjerni dio po radniku prema broju sati rada u nepunom radnom vremenu, 250 kuna doprinosa za mirovinsko osiguranje temeljem individualne kapitalizirane štednje, odnosno iznos obveze dodatnog doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje za staž osiguranja s povećanim trajanjem

Ova potpora nema obilježja državne potpore male vrijednosti jer je sastavni dio gospodarskih mjera Vlade RH koje spadaju u očuvanje radnih mjesta u najugroženijim sektorima. Usmjerena je na poslodavce koji obavljaju  gospodarsku djelatnost.

 • Mjera se ne odnosi na:

- poslovne subjekte, čiji su osnivači Republika Hrvatska, županije i jedinica lokalne samouprave, i na poslovne subjekte koje su ti poslovni subjekti osnovali

- poslovne subjekte, u kojima Republika Hrvatska, županije i jedinica lokalne samouprave imaju vlasničke udjele više od 25%, i na njihova trgovačka društva kćeri

Navedeno se ne odnosi na poslodavce iz Sektora I: Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane i pića i Sektor H: putnički prijevoz.

 • Poslodavci koji koriste mjere HZZ-a i drugih davatelja, a kojima je opravdani trošak plaće, ne mogu istovremeno koristiti obje mjere. Zabrana kumulacije opravdanog troška iste namjere po različitim mjerama.

Poslodavci mogu odabrati:

 • Mirovanje ugovornih obveza po aktivnim ugovorima mjera APZ-a HZZ-a koji uključuju trošak plaće i koristiti ovu mjeru.
 • Istekom razdoblja korištenja ove mjere nastavljaju u preostalom razdoblju koristiti mjeru APZ-a koju su prvotno stavili u mirovanje, na način koji će biti reguliran Aneksom ugovora.
 • Za radnike zaposlene nakon 30. lipnja 2020. g. bez obzira na razlog zapošljavanja ne može se odobriti potpora.
 • U potporu ulaze radnici koje je poslodavac naveo u trenutku podnošenja zahtjeva.
 • Poslodavci koji nisu isplatili plaću/e za lipanj 2020.g., ne mogu koristiti mjeru.
 • Poslodavci kojima je Inspekcijskim nadzorom utvrđeno kršenje Odluke Vlade Republike Hrvatske o iznimnim mjerama kontrole cijena za određene proizvode ne mogu koristiti potporu.
 • Iznajmljivači privatnog smještaja ne mogu koristiti mjeru.
 • Obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja nisu u sustavu poreza na dobit ili dohodak ne mogu koristiti mjeru.
 • Tvrtke u likvidaciji ili stečaju mogu koristiti ovu mjeru ukoliko imaju zaposlenih i podmiruju svoje obveze.
 • Poslodavci koji imaju aktivne ugovore po mjeri Potpore za samozapošljavanje mogu koristiti ovu mjeru za sebe i ostale zaposlene. Ukoliko koriste Potporu za očuvanje radnih mjesta nastupa mirovanje ugovornih obveza po aktivnim ugovorima. Istekom razdoblja korištenja ove mjere nastavljaju u preostalom razdoblju koristiti mjeru APZ-a koju su prvotno stavili u mirovanje, na način da je isto regulirano Aneksom ugovora.
 • Svi poslodavci koji su registrirali djelatnost i izvršili prijavu u sustav osiguranika HZMO - a do 29.02.2020. godine mogu koristiti mjeru.
 • Poslodavci koji obavljaju djelatnost sezonskog karaktera, bez obzira na oblik registracije poslovnog subjekta, mogu koristiti potporu uz uvjet da su registrirali djelatnosti i izvršili prijavu u sustav osiguranika HZMO-a do dana 29.02.2020.g. te da su u trenutku predaje zahtjeva u aktivnom statusu.
 • Osobe koje obavljaju domaću radinost prema Zakonu o obrtu (NN 143/13, 127/19, 41/20), ako nisu obvezno osigurane po drugoj osnovi ili ako nisu korisnici mirovine mogu koristiti mjeru.

Način odabira korisnika - Javni poziv

Za zahtjeve za dodjelu potpore zaprimljene u razdoblju od 08. srpnja do 31. srpnja 2020. godine odobravat će se isplata troškova plaće za srpanj i kolovoz 2020. godine.

Za zahtjeve za dodjelu potpore zaprimljene u razdoblju od 01. kolovoza do 31. kolovoza 2020. godine odobravat će se isplata troškova plaće za kolovoz 2020. godine.

Kriteriji

 • Poslodavci trebaju dokazati da su u lipnju 2020. godine imali pad prometa/prihoda za najmanje 60% u odnosu na lipanj 2019. i to temeljem predaje PDV obrasca za lipanj 2020.g. i lipanj 2019.g. Poreznoj upravi za dobivanje potpore za srpanj, te pad od 60% u srpnju za dobivanje potpore za kolovoz. Tromjesečni obveznici PDV-a dokazuju pad prometa/prihoda od 60% u drugom tromjesečju 2020., u odnosu na drugo tromjesečje 2019.

Ako poslodavac posluje kraće od 12 mjeseci treba dokazati pad prometa/prihoda za najmanje 60% u lipnju 2020. u odnosu na veljaču 2020. godine temeljem predaje PDV obrasca za lipanj i veljaču 2020.g. Poreznoj upravi, odnosno pad prometa/prihoda od 60% u drugom tromjesečju 2020. u odnosu na prvo tromjesečje 2020. Porezna uprava će temeljem dostavljenog PDV obrasca, a na zahtjev Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dostaviti podatak o stvarnom postotku pada prometa/prihoda za promatrano razdoblje. Ukoliko je postotak pada prometa/prihoda najmanje 60% uz zadovoljavanje ostalih uvjeta može se odobriti potpora. Zavod u svrhu dokazivanja opravdanosti potpore za očuvanje radnih mjesta kada iz dostavljene dokumentacije nije vidljiva opravdanost može zatražiti i drugu dokumentaciju. Poduzetnici koji nisu u sustavu PDV-a dokazuju pad prometa/prihoda na temelju tablice pada  prometa/prihoda.

Dokumentacija dostupna na web stranici Zavoda koju popunjava i dostavlja Poslodavac

- Obrazac Zahtjeva s pripadajućim tablicama, standardizirani je obrazac dostupan na internetskoj stranici Zavoda ili na stranici www.mjere.hr

- Izjava o točnosti podataka i razloga za korištenje potpore.

Zahtjev se predaje putem on line aplikacije na web adresi www.mjera-orm.hzz.hr   

Obveze poslodavca

- Odmah ili najkasnije u roku od 8 dana obavijestiti Zavod ukoliko je došlo do otkaza ugovora o radu s pojedinim radnikom s točnim datumom i razlogom otkaza.

- Za opravdano otkazane ugovore o radu, što uključuje istek ugovora na određeno, kada radnik otkazuje ugovor o radu, osobno uvjetovani otkaz, odlazak radnika u mirovinu i otkaz zbog skrivljenog ponašanja radnika, poslodavac ostvaruje pravo na isplatu prema danima koje je osoba odradila u mjesecu otkaza.

- Ukoliko je došlo do otkaza ugovora o radu krivnjom poslodavca, isti ne ostvaruje pravo na isplatu za radnika kojem je otkazan ugovor za odrađeni mjesec ili dane u mjesecu koji dospijevaju za isplatu.

Poslodavac se obvezuje Zavodu dostaviti dokaze o isplaćenoj plaći za mjesec srpanj 2020., najkasnije do 5. rujna 2020., a za kolovoz najkasnije do 5. listopada 2020. Isto se ne odnosi na obrtnike i ostale samostalne obveznike plaćanja doprinosa koji nisu u zakonskoj obvezi isplate plaće. Isti će dostaviti izjavu da su sredstva utrošena sukladno namjeni potpore. Pod dokazom o isplaćenoj plaći smatra se financijski dokument iz kojeg je razvidno da je izvršena obveza isplate plaće (Izvod s poslovnog računa), oznaka Izvješća o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja (Obrazac JOPPD) i OIB svakog radnika za kojeg je isplaćena Potpora za svaki mjesec isplate plaće.

 • Poslodavac koji je tražio potporu za 50 i više radnika bit će u obvezi vratiti potporu, ako od trenutka dobivanja potpore pa zaključno s 31. prosincem 2021. godine postupi na jedan od slijedećih načina:
 1. isplati dividendu ili udjel u dobiti ili druge istovjetne primitke koji se smatraju raspodjelom dobiti bilo kojega poreznog razdoblja;
 2. ako vlastite dionice odnosno vlastite poslovne udjele dodijeli članovima uprave i/ili izvršnim direktorima i/ili prokuristima i/ili drugim osobama koje su ovlaštene da vode cijelo ili dio njegovog poduzeća;
 3. dodijeli pravo osobama iz točke 2. na opcijsku kupnju dionica ili bilo koje drugo pravo koje se temelji na vrijednosti vlastitih dionica;
 4. isplati osobama iz točke 2. bilo koji iznos kao što su: bonus za postignute rezultate, nagrada za radne rezultate iznad neoporezivog iznosa propisanog propisima kojima se uređuje oporezivanje dohotka i ostale slične primitke koji se oporezuju kao dohodak od nesamostalnog rada ili drugi dohodak, sukladno propisima kojima se uređuje oporezivanje dohotka;
 5. stekne vlastite dionice odnosno vlastite poslovne udjele.

Obveze Zavoda

- Zaprimiti i obraditi zahtjev korisnika u roku od 10 dana od dana zaprimanja cjelokupne dokumentacije

- Obavijestiti korisnika o odobrenom zahtjevu i potpisati ugovor o dodjeli sredstava

- Osigurati redovitu isplatu sredstava

- Prije isplate sredstava provjeriti statuse radnika za koje se isplaćuje potpora

- Prije isplate provjeriti solventnost poslodavca

- Prije isplate provjeriti pad prometa/prihoda od najmanje 60% temeljem PDV obrasca ili drugih zakonskih dokumenata

- Obavljati redovitu kontrolu broja radnika u razdoblju ugovorne obveze

Poslodavac može uputi prigovor na dostavljenu obavijest o ocjeni Zahtjeva u roku 8 dana od dana zaprimanja obavijesti.

Prigovor se upućuje na Hrvatski zavod za zapošljavanje, Središnji ured, Odjel mjera aktivne politike zapošljavanja, Savska cesta 64, Zagreb.

Središnji ured je u obvezi u roku 10 dana odgovoriti na prigovor.

Isplate sredstava - do zadnjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec

 

Izvor

Stranica 1 od 35

Please publish modules in offcanvas position.