Hrvatska obrtnička komora organizirati će i sufinancirati sa 50% cijene standardno uređenog izložbenog prostora kolektivan nastup članova HOK-a na 52. Međunarodnom obrtničkom i poduzetničkom sajmu u Celju 2019., najvećem obrtničkom sajmu u široj regiji, koji će se održati od 10. – 15. rujna 2019. godine na prostoru Celjskog sajma.

Međunarodni sajam u Celju je respektabilna sajamska izložba sa preko 1.500 izlagača iz 34 države Svijeta, sa velikom posjetom sajmu (oko 122.000 posjetitelja u 2018. godini iz 42 države Svijeta) te je mjesto kvalitetne prezentacije proizvoda i usluga za obrtnike i poduzetnike koji žele u direktnom kontaktu sa potencijalnim kupcima provjeriti kvalitetu svojih  proizvoda i usluga, s ciljem izvoza, te dolaska do novih poslovnih kontakata za buduće poslove.

Izložbeni program sajma u Celju obuhvaća: poslovne susrete, međunarodna predstavljanja, strojeve i opremu za drvo i metal, opremu od inox-a, elektrotehniku, preradu plastike, gume, obradu metala, strojogradnju, prehranu i ugostiteljstvo, izradu alata za obradu drva, plastike i metala, namještaj i unutarnje uređenje, završne radove u graditeljstvu, alate za uređenje doma i okolice, energetiku, građevinarstvo i unutarnje opremanje, opremu za prehrambenu industriju i ugostiteljstvo, turizam, mehanizaciju sela, građevinsku mehanizaciju, montažne kuće, proizvode široke potrošnje, IT opremu...

Naziv sajma/adresa: 52. Međunarodni sajam obrtništva i poduzetništva Celje 2019., Celjski sejem d.d., Dečkova cesta 1, 3000 Celje, www.ce-sejem.si

Termin održavanja: 10.15. 09. 2019.

Radno vrijeme sajma: 09,00 – 19,00 sati

Broj izlagača/posjetitelja u 2018: 1.521 izlagač (34 države učesnice)/122.000 posjetitelja,

Hrvatska obrtnička komora organizira nastup po sistemu „ključ u ruke“ – svaki izlagač u sklopu priprema svoje prezentacije na sajmu, uz izložbeni prostor uređen sukladno njegovoj prijavi i potrebama, dobiva i: dva natpisa na štandu, reprezentaciju na štandu, transport eksponata na relaciji Zagreb-Celje-Zagreb i postavu na štandu, najavu nastupa prema službama sajma Celje, sve potrebne informacije, tehničke podatke, upute, kompletnu logistiku potrebnu za kvalitetan sajamski nastup. 

Cijena izlagačkog prostora, uz logistiku nastupa po principu“ključ u ruke”, uz sufinanciranje HOK-a za članove HOK-a od 50% iznosi 78,00 EUR-a po m2 + PDV (25%), odnosno ukupno za platiti 97,50 EUR/m2 standardno uređenog izložbenog prostora.

Puna cijena izlaganja po principu „ključ u ruke” standardno uređenog izložbenog prostora, za poduzetnike koji nisu članovi HOK-a iznosi 156,00 EUR-a po m2 + PDV (25%), odnosno 195,00 EUR/m2 standardno uređenog izložbenog prostora.

Minimalna izlagačka površina iznosi 2 m2, osim u slučaju vertikalnog panoa na stijeni 1 m2.

Za prijavu nastupa na sajmu izlagač treba dostaviti:

 • prijavu – u prijavi obavezno navesti potreban namještaj na štandu
 • podatke o robi i/ili promotivnim materijalima koji se šalje na sajam
 • izlagač na sajam treba poslati robu koja po vrsti, količini i vrijednosti odgovara robi koji je naveo u obrascu „Podaci o robi izlagača“.

ROK PRIJAVE NASTUPA: 10. 08. 2019. godine ili do popune izložbenog prostora

Dostava prijavnog materijala – u Hrvatsku obrtničku komoru adresa: Ilica 49/II, p.p. 166, 10002 Zagreb, putem telefaksa: 01/48 46 610 ili putem elektroničke pošte: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Osiguranje robe/eksponata: izlagačka roba za vrijeme sajma nije osigurana, a ako izlagač ima robu veće vrijednosti, tu robu može osigurati sam. Komora neće snositi troškove eventualno nastalih šteta ili nestanka robe, bilo za vrijeme transporta ili trajanja sajma.

Otprema robe: izlagač će biti pravovremeno obaviješten o predaji robe u skladište izvođača štanda te je dužan pridržavati se dobivenih uputa.

Napomena: skrećemo pozornost da izlagači ne mogu nastupiti u organizaciji i uz sufinanciranje Hrvatske obrtničke komore ako imaju dugovanja prema komorskom sustavu! 

Za dodatne informacije zainteresirani obrtnici i poduzetnici mogu se obratiti u Hrvatsku obrtničku komoru na broj telefona: 01/48 06 650, Dražen Horvat; telefaks: 01/48 46 610, elektronička pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. .

 

Uvjeti izlaganja obrtnika/poduzetnika na 52. Međunarodnom obrtničkom i poduzetničkom sajmu u Celju 2019,, 10. – 15. 09. 2019.: 

 1. Prijava izlaganja
 • Sudjelovanje na sajmu u organizaciji HOK-e, izlagač prijavljuje pismenim putem ispunjavajući Prijavu - ugovor o zakupu izlagačkog prostora
 • HOK će na temelju prispjelih prijava izvršiti raspodjelu zakupljenog prostora za svakog izlagača prema traženoj veličini izlagačke površine
 • HOK po primitku prijave od izlagača istu može otkazati u slučaju ako je ukupno zakupljena površina popunjena
 • HOK može otkazati nastup na sajmu, ukoliko se ne prijavi dovoljan broj izlagača ili ako prijavljena izlagačka površina bude manja od 50% ukupno planirane izlagačke površine
 • Minimalna izlagačka površina koju izlagač može zakupiti je 2 m2, osim ako se radi o izložbenom panou na stijeni onda je minimalna površina 1 m2
 • Izlagač prilikom određivanje potrebne izlagačke površine treba voditi računa o komunikacijskom prostoru, budući da treba osigurati pristup izlošku, kao i prostor za razgovore
 • Izlagač prilikom popunjavanja prijave mora voditi računa o realnoj zakupljenoj površini izlaganja, tj. treba paziti da na izlaganje pošalje količinu robe koja realno zauzima prostor naznačen u prijavi
 1. Izlaganje
 • Izlagač je dužan pridržavati se termina predaje izložaka, kao i preuzimanja izložaka nakon sajmu
 • Ukoliko želi, izlagač može robu osigurati na vlastiti trošak, budući Komora ne može snositi troškove oštećenja, krađe ili gubitka robe
 • Izlagač odgovara za točnost podatka o eksponatima, a koje je dao za izradu zajedničke dokumentacije za otpremu robe na sajam i sa sajma (vrsta, vrijednost i količina)
 • Izlagač je obavezan zapakirati robu na način da je zaštićena od oštećenja te na pakiranju mora biti naljepnica sa podacima o vlasniku robe i upozorenju o načinu rukovanja
 • Izlagač je dužan robu predati za otpremu na sajma sa 2 popisa robe - jedan primjerak za izvođača, a drugi za sebe
 • Izlagač je obvezan po završetku sajma preuzeti robu te konstatirati stanje
 • Ukoliko izlagač nakon sajma ne preuzme robu prema uputama, izvođač niti Hrvatska obrtnička komora ne snose odgovornost niti troškove za eventualno nestalu robu
 1. Uvjeti plaćanja
 • Izlagač je dužan podmiriti ispostavljeni račun za izlaganje, prema stvarno korištenoj površini izlaganja na sajmu, u roku naznačenom na računu, u protivnom će mu se obračunavati zakonska kamata
 • U slučaju da izlagač ima primjedbe u svezi izlaganja (veličina prostora, pozicija na štandu, faktura i slično), dužan je najkasnije u roku od 15 dana od primitka fakture za nastup, dostaviti pismenu reklamaciju. Naknadne reklamacije neće se uvažavati.
 1. Obrtnici/tvrtke s dugovanjima prema komorskom sustavu ne mogu prijaviti nastup dok ista ne podmire

 

 

 1. specijalizirani međunarodni sajam  SASO 2019, vodeće gospodarsko događanje u  Hrvatskoj, održati će se u Splitu, Spaladium arena od 23.10.-26.10.2019.

 Bogat konferencijski program dodatna je prilika obratiti se potencijalnim grupama: arhitektima, građevinarima, obrtnicima, investitorima, brodograđevnoj industriji, komunalnim poduzećima i stručnoj javnosti.

 Pored izlagačkog dijela, na sajmu SASO 2019. očekuje Vas bogati program stručnih konferencija i radionica: 16. Dan Arhitekata, 12. Dan građevinara u suorganizaciji sa Ugisom, HGK gdje će se popratiti aktualne teme vezano za energetsku učinkovitost u graditeljstvu.

Sukladno odluci Upravnog odbora HOK-a, 86. Međunarodni poljoprivredni sajam u Novom Sadu 2019. uvršten je u Plan međunarodnih sajmova HOK-a za 2019. godinu.

Hrvatska obrtnička komora organizira i s 50% troškova standardno uređenog izložbenog prostora sufinancira kolektivan nastup članova HOK-a na 86. Međunarodnom poljoprivrednom sajmu u Novom Sadu 2019., koji će se održati od 11. do 17. svibnja 2019. godine.

Radi se o najvažnijem i najvećem sajmu u Republici Srbiji, koji brojem izlagača, posjetitelja i sajamskom ponudom pruža mogućnosti hrvatskim obrtnicima i poduzetnicima za kvalitetnu prezentaciju proizvoda i usluga.

Međunarodni poljoprivredni sajam u Novom Sadu  objedinjuje izložbe sljedećih djelatnosti: izradu alata, obradu metala i proizvodnju proizvoda od metala, strojogradnju, hidrauliku i pneumatiku, poljoprivrede proizvode, ambalažu za poljoprivrednu, prehrambenu i kemijsku industriju, preradu plastičnih masa i izradu proizvoda od plastike, elektroniku i energetiku, proizvode gumarske industrije, poljoprivrednu mehanizaciju i rezervne dijelove, šumarstvo, navodnjavanje, odvodnju; građevinarstvo, strojeve i opremu za obradu metala, obradu drva, obnovljive izvore energiju, kolektivne nastupe zemalja…

U nastavku Vam dajemo pregled osnovnih pokazatelja sajma iz 2018. godine te informacije i uvijete nastupa u 2019. godini, a Vas molimo da informaciju i prijavne materijale dostavite obrtnicima/poduzetnicima na Vašem području:

Broj izlagača 2018. godine: 1.527 izlagača, od čega 981 direktnih izlagača, 546 indirektnih izlagača,

Izložbena površina sajma:  paviljonski prostori i izložba na otvorenom na preko 49.000 m2,

Broj država učesnica u 2018. godini: izlagači iz 42 države Svijeta i 12 kolektivnih nastupa država

Ukupan broj posjetitelja u 2018. godini:  oko 140.000 posjetitelja, od čega preko 80.000 profesionalni posjetitelja (obrt, tvrtka, poljoprivredna gospodarstva),

Medijsko praćenje sajma: akreditiranih 760 novinara,

Popratna događanja:  poslovni susreti poduzetnika, predavanja, okrugli stolovi, nagradne igre i sajamska TV sa svakodnevnim aktualnim izvješćima o događanjima na sajmu.

Podaci o sajmu i uvjetima nastupa u 2019. godini:

Naziv sajma: 86. Međunarodni poljoprivredni sajam u Novom Sadu 2019., Hajduk Veljkova 11, 21000 Novi Sad, Republika Srbija; www.sajam.net

Cijena izlagačkog prostora, uz logistiku nastupa HOK-a po principu “ključ u ruke”, uz sufinanciranje HOK-a za članove HOK-a od 50% iznosi 98,00 EUR-a po m2 + PDV (25%), odnosno ukupno za platiti 122,50 EUR/m2 standardno uređenog izložbenog prostora.

Puna cijena izlaganja po principu „ključ u ruke” standardno uređenog izložbenog prostora, za poduzetnike koji nisu članovi HOK-a iznosi 196,00 EUR-a po m2 + PDV (25%), odnosno 245,00 EUR/m2 standardno uređenog izložbenog prostora.

Minimalna izlagačka površina iznosi 2 m2, osim u slučaju vertikalnog panoa na stijeni 1 m2.

Hrvatska obrtnička komora organizira nastup po sistemu «ključ u ruke».

Svaki izlagač  priprema svoju prezentaciju, uz izložbeni prostor uređen sukladno njegovoj prijavi i potrebama izložbenog prostora te dobiva i: dva natpisa na štandu, reprezentaciju i dežurstvo na štandu, najavu nastupa, transport eksponata, relacija Zagreb – Novi Sad – Zagreb i postavu na štandu, kompletnu logistiku potrebnu za kvalitetan sajamski nastup.

Napominjemo da je izlagački prostor HOK-a ograničen i da treba reagirati prijavom što prije, kako bi prijavljenim izlagačima stručna služba HOK-a mogla osigurati izložbeni prostor i kvalitetno pripremiti nastup na sajmu u Novom Sadu.

Izlagači dakle trebaju dostaviti prilikom prijave nastupa:

 • prijavu – u prijavi obavezno navesti potreban namještaj,
 • podatke o robi koja se šalje na sajam,
 • izlagač na sajam treba poslati robu koja po vrsti, količini i vrijednosti odgovara robi koju je naveo u obrascu “Podaci za carinu”

ROK PRIJAVE NASTUPA:  05. 04. 2019. ili do popune izložbenog prostora

Dostava prijavnog materijala – u Hrvatsku obrtničku komoru adresa: Ilica 49/II, p.p. 166, 10002 Zagreb, putem telefaksa: 01/48 46 610 ili putem elektroničke pošte: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Osiguranje robe / eksponata: izlagačka roba nije osigurana, te ukoliko izlagač ima robu vreće vrijednosti istu treba osigurati sam. Komora neće snositi troškove eventualno nastalih šteta ili nestanka robe, bilo za vrijeme transporta ili trajanja sajma.

Otprema robeizlagač će biti pravovremeno obaviješten o predaji robe u skladište, te je dužan pridržavati se dobivenih uputa.

Napomena: skrećemo pozornost da izlagači ne mogu nastupiti ukoliko imaju dugovanja prema komorskom sustavu, odnosno nemaju pravo sufinanciranja nastupa od strane HOK-a.

Za dodatne informacije zainteresirani obrtnici i poduzetnici mogu se obratiti u Hrvatsku obrtničku komoru na broj telefona: 01/48 06 650 Dražen Horvat, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.   i Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. .

Posebno pozivamo izlagače koji se žele prezentirati prvi puta na ovom važnom sajmu da iskoriste sufinanciranje i pogodnosti nastupa u organizaciji HOK-a !

Obrtnička komora Primorsko-goranske županije u suradnji sa Udruženjem obrtnika Grada Crikvenice i Vinodolske općine te pod pokroviteljstvom Grada Crikvenice, HOK-a, HGK-ŽK Rijeka i Primorsko-goranske županije i ove će godine organizirati izložbeno-prodajni sajam suvenira, vina i autohtonih proizvoda Kvarner Expo.

To će biti prilika da se na jednom mjestu okupe brojni obrtnici i poduzetnici s ciljem izlaganja i prodaje svojih proizvoda – izvornih suvenira iz cijele Hrvatske.

Sajam će se održati 21., 22. i 23. lipnja 2019. godine  u Crikvenici, na Trgu Stjepana Radića (glavni gradski trg na šetnici uz more).

Izložbeni prostor do 4 m2 za sve izlagače biti će besplatan ( uz mogućnost uvođenja minimalne kotizacije od 200,00 kn po izlagaču radi spriječavanja odustanka izlagača u zadnji čas).

Molimo sve zainteresirane izlagače – proizvođače suvenira, vina i autohtonih proizvoda da se prijave za izlaganje na sajmu na e-mail adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite., nakon čega će dobiti obrazac prijave.

Budući da je izlagački prostor sajma ograničen, ukoliko se prijavi prevelik broj zainteresiranih izvršit će se selekcija izlagača, a prednost imaju obrtnici – proizvođači suvenira.

Osoba za kontakt:Maja Heberling, 051/325-599; 051/325-583.

Stranica 1 od 2

Please publish modules in offcanvas position.